Volonterski Centar Zadar započeo je s provedbom projekta “Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu” koji je na natječaju za financiranje projekata udruga u području prevencije nasilja nad i među djecom i mladima u 2018. godini dobio financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Volonterski centar Zadar projekt provodi u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Zadar, Gradom Zadrom i Zadarskom županijom. 

 Prevencija predstavlja „proaktivni proces koji osnažuje pojedince i sustave da zadovolje izazove životnih događaja i promjena, kreirajući i jačajući uvjete kako bi promovirali zdrava ponašanja i životne uvjete“ . Prevencija ima tri glavna cilja: (1) preveniranje
ili odgađanje poremećaja, (2) smanjivanje broja te (3) smanjivanje problema povezanih s posljedicama tih ponašanja. 

Cilj projekta “Edukacija – prvi korak prema prevenciji nasilja na internetu“ jest edukacija stručne službe, učitelja/ica i roditelja, a shodno tome i učenika/ica vezano uz načine zaštite djece na internetu, prepoznavanje simptoma cyberbullinga i kome isti prijaviti te kako se nositi s njegovim posljedicama. Naglasak je na osviještavanju problema i senzibilizaciji javnosti po pitanju prijave cyberbullinga, jednako od strane djece kao i od strane odraslih osoba (roditelja, učitelja/ica, stručne službe). 

U projekt će biti uključeni/e učenici/e šest osnovnih škola sa područja Grada Zadra i Zadarske županije, roditelji, učitelji/ce i stručna služba. Za sudionike/ce projekta biti će održane edukacije koje će održati stručnjaci/kinje iz Centra za sigurniji internet
te prof.dr.sc. Gordana Buljan-Flander. U suradnji s učenicima/ama i profesorima/cama Prirodoslovno-grafičke škole Zadar izraditi će se promo video i digitalna slikovnica o važnosti prevencije nasilja na interentu kroz koje će isto tako biti upoznati sa pojmom cyberbullinga i simptomima istog.  Kroz projekt će biti izrađena i mrežna stranica putem koje će opća populacija građana biti upoznata s opasnostima i nasilju na interentu među i nad djecom, kako ih prepoznati, kome ih prijaviti i kako pomoći djeci da sigurno pretražuju Internet.