Roditeljstvo u online doba: kako zaštititi dijete od elektroničkog nasilja

Roditeljstvo u online doba: kako zaštititi dijete od elektroničkog nasilja

Napisala: Tamara Golubić

Novi su izazovi pred roditeljima u ovo online doba u kojem djeca provode većinu vremena na internetu zbog čega je na njima da djecu zaštite i poduče sigurnom ponašanju na internetu. Roditelji imaju važnu ulogu u zaštiti djece od elektroničkog nasilja jer su njihova prevencija i intervencija povezane s nižim razinama doživljavanja, ali i provođenja elektroničkog nasilja među djecom.

Što je to što roditelji mogu učiniti kako bi zaštitili dijete od elektroničkog nasilja?

Ponajprije, RADITI NA ODGOJU djeteta. U tu svrhu, važno je razgovarati s vlastitim djetetom te mu usađivati temeljne vrijednosti poštovanja drugih, nenasilja te pristojnog ophođenja prema drugima, kako uživo, tako i u online svijetu. U odgoju djeteta važno je postavljati sebi pitanja poput „Ako ne želim da moje dijete bude agresivno i okrutno, što mogu učiniti?“ ili „ Ako moje dijete doživljava prijetnje ili okrutnost druge djece, kako ću ja reagirati na to?“. Pritom je važno imati na umu dob djeteta te koja su ponašanja razvojno prikladna za tu dob, a koja ne. Nadalje, promisliti može li se raditi na preusmjeravanju djeteta, modeliranju poželjnog ponašanja, raspravi, pozitivnoj disciplini ili pak porazgovarati sa stručnjakom. No, najvažnije je njegovati otvorenu komunikaciju s vlastitim djetetom tako da nam može prići i pričati nam o svojim problemima bez straha od osuđivanja. U toj komunikaciji je ključno pružanje emocionalne podrške djetetu. Također, važno je naučiti dijete što je to elektroničko nasilje i kako ga može prijaviti odraslom od povjerenja.

Zatim, OSIGURATI smislenu STRUKTURU djetetu. Za ovaj zadatak je potrebno biti upoznat s djetetovim online svijetom, odnosno s time koliko vremena dijete provodi na internetu, koje su mu najdraže stranice koje posjećuje, koje društvene mreže ima, što objavljuje na njima, tko su mu online prijatelji itd. U tu svrhu djetetu se mogu postaviti pitanja poput „Što ti se sviđa na internetu?“, „Što voliš raditi na internetu?“, „Što tvoji prijatelji rade na internetu?“. Doznavši takve informacije možemo odrediti strukturu djetetovog korištenja interneta, odnosno ograničenja i privilegije koji će biti prikladni njegovoj dobi. Prilikom postavljanja ograničenja potrebno ih je opravdati djetetu te objasniti da su ona za njegovu zaštitu jer Internet, koliko god se činio uobičajenim, nije u potpunosti siguran. Stoga je ključno da se djecu nauči da je važno da promisle što će podijeliti na mrežama i da je jako važna publika s kojom to dijele.

Naposljetku, PRIDRUŽITI SE djetetu u online svijetu. Važno je upoznati se s društvenim mrežama koje dijete koristi te ukoliko je potrebno, napraviti i vlastiti račun na tim mrežama, no poštujući privatnost djeteta te intervenirati tamo samo kad je to opravdano i potrebno. Također, djetetu se mogu pokazati stranice ili igre koje su edukativnog karaktera ili zanimljivog i sigurnog sadržaja. Kao roditelj važno je informirati se o elektroničkom nasilju te koristiti sadržaje koji su ponuđeni za pomoć u tome, poput online letka o pitanjima koja se mogu postaviti djetetu o sigurnosti na internetu: http://csi.hr/wp-content/uploads/2020/05/10pitanja.pdf ili priručnik o cyberbullyingu namijenjen upravo roditeljima: https://urkpk.org/wp-content/uploads/2020/04/DeleteCyberbullying-priru%C4%8Dnik-za-roditelje.pdf.

Literatura:

Elsaesser, C., Russell, B., Ohannessian, C. M. i Patton, D. (2017). Parenting in a digital age: A review of parents’ role in preventing adolescent cyberbullying. Aggression and Violent Behavior, 35, 62–72.

Hannah, M. (2010). Cyberbullying education for parents: a guide for clinicians. Journal of Social Sciences, 6(4), 532-536.