Nasilje na internetu

Nasilje na internetu

O nasilju na internetu aktivnije se govori tek unazad koju godinu. Nasilje preko interneta, u svijetu
poznato kao cyberbullying, opći je pojam za svaku komunikacijsku aktivnost cyber tehnologijom koja
se može smatrati štetnom kako za pojedinca, tako i za opće dobro. Continue reading