Nasilje na internetu

Što je nasilje na internetu i kako ga prepoznati?

O nasilju na Internetu aktivnije se govori tek unazad koju godinu. Nasilje preko interneta, u svijetu poznato kao cyberbullying, 1 opći je pojam za svaku komunikacijsku aktivnost cyber tehnologijom koja se može smatrati štetnom kako za pojedinca, tako i za opće dobro.

Najnoviji članci

Ljepota u očima napadača

Napisala: Petra Dominis Žura

Ljudskom biću od pamtivijeka je u prirodi da

Rizični i zaštitni čimbenici u okviru činjenja i doživljavanja elektroničkih oblika nasilja

Napisala: Nada Luetić

Elektroničko nasilje proizvodi razne negativne posljedice za žrtve, ali

FOMO, ruminacija i društvena anksioznost

Napisala: Ana Špac

Korištenje društvenih mreža postalo je nezaobilazan dio svakidašnjice u

NAŠE AKTIVNOSTI

E-mail adresa:

info@vczd.org

Adresa:

Jurja Bijankinija 7, 23000 Zadar

Kontakt broj:

023 250 830